iFunBox

iFunBox

ฟรี
มันเป็นโปรแกรและเครื่องมือจัดการแฟ้มสำหรับ iPhone, iPad และ iPod Touch น
คะแนนผู้ใช้
4.5  (58 คะแนน)
คะแนนของคุณ
คะแนน
5.2
ซอฟแวร์ที่สะอาด 100% ตรวจสอบ รายงาน
โปรแกรมนี้ได้รับ 2 รางวัล
มันเป็นโปรแกรและเครื่องมือจัดการแฟ้มสำหรับ iPhone, iPad และ iPod Touch น
หลักที่มีคุณสมบัติ:
-Total Control ของ iPhone, iPad ระบบแฟ้ม
-หนึ่ง-หยุดโปรแกรติดตั้งแล้วแฟ้มสำรองข้อมูล
-หวัดดี-ความเร็วเรื่องทั่วๆไปที่ทำตามใจห้องเก็บของ
-เข้าใช้งานแอพระบะทราโดยไม่มีรถแหกกรง.
-วอลล์เปเปอร์ฟังก์ชันนี้
-ส่งออกเพลงและหนังเรื่อง iPhone หรือ iPod น
ข้อมูลปรับปรุงเมื่อ: